VRIJDAG 08 AUGUSTUS, 2008 | RSS Feed

Chinese avant-garde art, wat is het?

door Administrator | stuur een reactie

Chinese avant-garde art – what is it?

De hedendaagse kunst van China heeft zich, in het kielzog van de economische vooruitgang van het land, in adembenemend korte tijd een vooraanstaande plaats veroverd op het wereldtoneel.

Voor de Chinese avant-gardistische kunst begon vroeg jaren '90 een ongeveer tien jaar durende ontwikkeling, waarbij men ook veel tegenslagen moest incasseren.  Wat de werk- en tentoonstellingssituatie betrof, bevrijdde de avant-garde zich echter langzamerhand van haar underground-rol en werd zij steeds zichtbaarder.  De afgelopen jaren beleefden particuliere kunstorganisaties een grote bloei, niet in de laatste plaats door de activiteiten in de kunstwijk Dashanzi in Beijing (ook bekend onder the name 'Factory 798').  Dit fenomeen was slechts mogelijk in mondialisering.  Voor de Chinezen zelf is de transformatie van de Chinese samenleving een zeer ingrijpende gebeurtenis.  De complexe maatschappelijke realiteit die het gevolg is van alle veranderingen, biedt de Chinese kunstenaars een overvloed aan materiaal en oefent een grenzeloze aantrekkingskracht op hen uit, wat in hun werken duidelijk tot uitdrukking komt.

De westerse voorstellingen van de Chinese politiek, namelijk de symbolische betekenis van China in de internationale communistische beweging.  Een belangrijk kenmerk van Chinese avant-garde kunstenaars is dat zij in hun werk veel aandacht besteden aan de relatie tussen eigen jeugdervaringen, persoonlijke en collectieve herinneringen en hun huidige culturele omgeving.  Jeugdervaringen en levensomstandigheden vormen een illustratie van de opkomst en neergang van het Chinese socialisme.  De kunstenaars die in deze historische periode zijn geboren en opgegroeid, refereren vaak aan de ideologische uitdrukkingsmiddelen en symbolen van het socialisme, maar ook aan de conflicten en tegenstrijdigheden die in deze tijd van ingrijpende verandering ontstaan.  In hun werk maken zij onder meer gebruik van methodes als ontmaskering, kritiek, scepsis en ironie.

Kort daarna vond de 'politieke wervelstorm van de 4 juni 1989' plaats, waarna voor de Chinese kunst en cultuur een fase van stilte en reflectie aan brak, die ook het einde van de '85 New Art Movement betekende.  Deze rustige periode van contemplatie en reflectie zou men kunnen beschouwen als een noodzakelijke voorwaarde voor het afscheid van de '85 New Art Movement.

Vooral jongere kunstenaars begonnen in het kielzog van de '85 New Art Movement verschillende media te gebruiken om verfrissende uitdrukkingsvormen en een nieuwe kunstzinnige taal te vinden.  Deze zoektocht werd gekenmerkt door en naieve geestdrift en impulsiviteit.  De kracht van de avant-garde lag in het najagen van het ongewisse, wat China's jonge kunstwereld iets experimenteels en verhevens gaf.  De omstandigheden waarin de kunstenaars werkten, de ongewone blik waarmee zij tegen de sociale realiteit aankeken en de confrontatie met de ideologie, het rigide maatschappelijke systeem en de morele norm maakte de avant-garde in zekere zin tot een underground-beweging.

De afgelopen jaren is het conflict tussen nationale gevoelens en marktbeginselen geleidelijk een motivatie geworden voor het scheppen van kunst.  Zelfbewustzijn en het vermogen om zichzelf te ontwikkelen zijn een onontbeerlijke basis voor kunstzinnige ideeen gebleken.  Dit alles vormt een bewijs voor de kracht van de Chinese transformatie en de vitaliteit van de Chinese kunst, maar ook voor het enthousiasme waarmee de Chinezen hun eigen lot in handen nemen en voor hun recht om te streven naar een nieuw leven.


Nieuws van vrijdag 28 maart, 2008


Bekijk al het nieuws van vrijdag 28 maart, 2008 op één pagina
Nieuws archief

Copyright © 2017 ABC Art  • KvK: 34201132